Susisiekite dabar: +370 617 700 08

DSC00044

Kod?l verta dekoruoti stiklus?

绳结陷入花缝惩罚Nors skaidrus stiklas puikiai derinasi su bet kokio dizaino interjeru, siekiant sukurti vientis? kompozicij?, stikl? galima dekoruoti. Dekoruotas stiklas tampa ne tik svarbiu dizaino elementu, jo d?ka galima sukurti priva?i? erdv?, padidinti patalp? funkcionalum? ir i?vengti susidūrimo su stiklu pavojaus.

Privati erdv?

Pl?vel?s su ??erk?no“ efektu suteikia daug galimybi?, kaip i?laikant stiklo laidum? ?viesai, kartu psichologi?kai ir fizi?kai atskirti, suskaidyti erdves. Gaminamos ?vairi? spalv? matin?s pl?vel?s, praleid?ian?ios ?vies?, bet u?dengian?ios vaizd? – taip ne tik i?sprend?iama problema, bet ir formuojamas naujas, dekoratyvus interjero sprendimas. Mes siūlome labai plat? ?vairi? standartini? ornament? ra?t? pasirinkim?. Matiniai kvadratai, ta?keliai, ?vairios juostel?s gali sukurti atvir? patalp? interjer?.

Saugumas

Pagal Darbo saugos reikalavimus visose ?staigose, kur egzistuoja ?mogaus susidūrimo su stiklu pavojus, stiklas turi būti tinkamai pa?ym?tas. Jeigu tai nebus padaryta, susidūrimo atveju visa atsakomyb? atiteks patalp? savininkams. Standartini? ra?t? pl?vel?s- kvadratai ir juostos- puikiai tinka ?iam tikslui. Tai greitas ir nebrangus būdas padaryti diskreti?k?, gerai matom? stikl? ?enklinim?.

Lankstumas

B?gant laikui, interjer? būtina pertvarkyti bei atnaujinti. Naudojant pl?veles tai galima padaryti greitai ir be esmini? konstrukcini? pakeitim?. Ant stiklini? pertvar? galima greitai sukurti ir ?gyvendinti viening? grafin? kompozicij?. Esant reikalui pl?vel? galima taip pat greitai pakeisti ? nauj?, su kitu ra?tu ar vaizdu. Tai ypa? aktualu nuomojamoms komercin?ms patalpoms, kur laikas nuo laiko kei?iasi nuomininkai ir j? reikalavimai.