Susisiekite dabar: +370 617 700 08
Titulinis / Spauda ant drob?s – fotopaveikslai

Spauda ant drob?s – fotopaveikslai

Spauda ant drob?s — tai ypatingas dail?s ?anras, atsirad?s visai neseniai. ?io tipo spauda, kurioje yra derinamos fotografijos ir tapybos dail?s priemon?s, yra perspektyvi pastar?j? ?anr? raida. ?is dail?s stilius suteikia dideli? galimybi?: galima atkurti bet kokio paveikslo reprodukcij?, stilisti?kai apdailinti nuotrauk? kaip tapyt? ir padaryti original? kolia??. Portretas arba peiza?as, atspausdinti ant drob?s bei prabangiai ?r?minti, gali tapti i?skirtine dovana ir stilinga interjero detale.

Ant?drob?s?spausdinamos??vairios Jūs? norimos nuotraukos: gimtadieni?, vestuvi?, skenuotos vaikyst?s arba seneli? nuotraukos, gamtos peiza?ai ir jos motyvai, modernus menas bei jo reprodukcijos, taip pat galima pasirinkti ir siūlomas nuotraukas mūs? internetin?je galerijoje:

绳结陷入花缝惩罚Nuotraukos ant?drob?s?bus atspausdinamos itin auk?tos kokyb?s. Minimalios investicijos ir kasdienin? aplinka taps spalvingesn?!

?sid?m?ti!?Nuotrauka arba maketas pateikiamas paveikslo reprodukcijai turi būti auk?tos rezoliucijos (kuo didesnio ploto drob?, tuo auk?tesn?s rezoliucijos turi būti foto med?iaga). Nesate tikri? Atsi?skite mums savo nuotrauk? arba maket? iki 8 MB elektroniniu pa?tu –?info@dekor8.lt., vir? 8 MB per?http://www.wetransfer.com/.

绳结陷入花缝惩罚D?l smulkesn?s informacijos taip pat galite kreiptis telefonu +37068095003, visada pad?sime i?sirinkti Jums labiausiai tinkant? variant?.

Paveikslo reprodukcijos i?tempimas ant por?mio:

Por?mis?yra reikalingas drobei i?tempti, tai pagrindas, kurio d?ka drob?s audinys ?gauna paveikslo form?. Auk?to med?iagos tamprumo d?ka drob? yra lengvai u?tempiama ant por?mio. Nekokybi?kas por?mis neigiamai veikia paveikslo bei reprodukcijos i?sisaugojim?, tod?l mes naudojame por?mius, pagamintus i??kokybi?kos?绳结陷入花缝惩罚medienos. Mūs? por?mis turi vien? i?skirtinum? – kauliukus. Su laiku medinis por?mis d?iūsta ir susitraukia, tod?l drob? tampa ne tokia ?tempta. ?i? kauliuk? pagalba jus gal?site drob? v?l i?tempti ir Jums nebus būtinyb?s keisti por?m?.

Siūlome ?vairiausius spaudos dyd?ius, nuo ma?iausi? galim? i?matavim? – 20 cm x 20 cm, iki did?iausi? –? 300 cm x 150 cm.

绳结陷入花缝惩罚Standartinio?formato paveikslai papildomai neapdorojant nuotraukos pagaminami?per?dvi darbo dienas (be por?mio), iki savait?s (su por?miu). Kitais atvejais gamyba u?trunka?nuo penki? darbo dien?.