Susisiekite dabar: +370 617 700 08
Titulinis / Pl?vel?s / Architektūrin?s pl?vel?s

Architektūrin?s pl?vel?s

Kompanija “DEKOR8”?turi plat? pl?veli?, skirt? ?vairiems pastat? stiklams, asortiment?.

Architektūrin?s pl?vel?s yra skirstomos?? dvi kategorijas:
1. Vidiniam klijavimui
2. I?oriniam klijavimui.

DEKOR8?asortimente yra ?vairi? spalv?, skirting? ?viesos pralaidumo pl?veli?.?Daugiausia naudojama?veidrodinio efekto?architektūrin?s pl?vel?s , bet kompanija DEKOR8?绳结陷入花缝惩罚gali pasiūlyti ir?platesn? pl?veli? pasirinkim?.

Architektūrin?s pl?vel?s vidiniam klijavimui?suteikia pastatui estetin? vaizd?,?suma?ina saul?s??ilumos patekim? ? patalp? vid? ir atspindi ? vid? ?ilumos sraut?, spinduliuojam? i? vidaus ?iemos metu,?o tai u?tikrina komforti?k? patalp? vidaus temperatūr? i?tisus metus. Taip pat ?ios pl?vel?s?u?tikrina ger? matomum? i? patalp? vidaus ir ?viesiu paros metu neleid?ia steb?tojams matyti, kas vyksta patalp? viduje.
绳结陷入花缝惩罚 Pasirink? veidrodin? pl?vel? su apsaugos funkcija?galite apsisaugoti nuo ?aibi?k? ?silau?imo atvej?.

绳结陷入花缝惩罚Architektūrin?s pl?vel?s i?oriniam klijavimui ?ymiai geriau apsaugo nuo kar??io patekimo ? patalp? vid?,?tai leid?ia sutaupyti kondicionavimo ka?tus.?Pl?vel?s suteikia pastatui estetin? vaizd?, u?tikrina ger? matomum? i? patalp? vidaus? ir ?viesiu paros metu neleid?ia steb?tojams matyti, kas vyksta patalp? viduje.

?vertinus mūs? ilgamet? patirt? ir klient? atsiliepimus, pl?vel?s i?oriniam klijavimui ?ymiai?geriau apsaugo nuo kar??io!

绳结陷入花缝惩罚?Sunscape Select“ architektūrin?s serijos pl?vel?s – tai auk??iausios kokyb?s produktas. Jos u?tikrina efektyv? ir kartu natūral? ap?vietim? i?tisus metus.

绳结陷入花缝惩罚Ultravioletiniai spinduliai esantys saul?je yra kenksmingi mūs? odai; jie turi ardom?j? poveik? interjerui. Instaliavus ?Sunscape Select“ serijos pl?veles, n?ra poreikio sl?pti audini?, kilim?, dail?s dirbini? nuo saul?s spinduli?, nes architektūrin?s pl?vel?s nepraleid?ia 99% saul?s ultravioletini? spinduli? apsaugodamos? baldus bei sienas nuo i?blukimo.

Architektūrin?s pl?vel?s, skirtos namui

Architektūrin?s pl?vel?s, skirtos biurams ir visuomenin?s paskirties pastatams

Jūs? ?mon?s vadovyb?s priimtas paprastas sprendimas instaliuoti pl?vel? ant Jūs? biuro lang? duos naud? ne tik Jums ir Jūs? darbuotojams, bet ir Jūs? ?monei. Pl?vel? u?kirs keli? akinan?ios saul?s ?viesos, trukdan?ios dirbti, patekimui ? patalpas. Jums nebereik?s u?traukti u?uolaid?, nuleisti ?aliuzi? tam, kad susidaryt? u?dara erdv?, nes?pl?vel? pad?s sukurti komfort? Jūs? darbuotojams.

绳结陷入花缝惩罚Leiskite priminti Jums pl?veli? privalumus:

    • taupo kondicionavimo ka?tus vasaros metui bei leid?ia sutaupyti l??as, skirtas ?ildymui ?iem?;
  • neleid?ia steb?tojams matyti, kas vyksta patalp? viduje;
  • saugo interjer? nuo i?blukimo;
  • padidina ?moni? darbo na?um?;
  • sukuria i?orin? dizain? pagal pageidaujam? Jūs? skon?.
folie-reflectorizanta
? ? 1 i? 2 ? ?