Susisiekite dabar: +370 617 700 08
Titulinis / Pla?iaformat? spauda

Pla?iaformat? spauda

Mūs? ?mon? teikia pla?iaformat?s spaudos paslaugas. Naudojame japon? firmos “Roland” pla?iaformat?s spaudos spausdintuv?. Tai ?renginys, galintis spausdinti ant 1,6m plo?io med?iag? ekosolventiniais da?ais (tinka naudoti patalp? viduje, pasiekiant auk?tos kokyb?s rezoliucij?.

Gerbiamieji ,

informuojame, kad UAB ,,DEKOR8″ siekdama pl?sti  savo veikl? ir savo klient? patogumui ?sigijo  Japon? firmos ?Roland“ pla?iaformat? spausdinimo ma?in?. Tai ?renginys, galintis spausdinti ant 1,6m plo?io med?iag? su ekosolventiniais da?ais (tinka naudoti patalp? viduje), pasiekanti auk?tos kokyb?s (fotokokyb?s) rezoliucij? iki 1440dpi spauda. Nuo ?iol, papildomai UAB ?DEKOR8? gal?s  pasiūlyti didesn? asortiment?  preki? bei paslaug?.

UAB ,,DEKOR8″ savo asortimente papildomai tur?s :

Nr. Produkto specifikacija
1. (4mm) stiklas* + balta(neskaidri) pl?vele su spauda
2. (4mm) stiklas* +skaidri plevele su spauda + pl?vele(fonas)
3. (4mm) stiklas* + skaidri apsaugin? (112mkn) pl?vele su spauda
4. Fototapetai su spauda
5. Drob? su spauda

Papildoma informacija:

– D?l spaudos ant kit? med?iag? pra?ome teirautis!!!

绳结陷入花缝惩罚– Med?iagos spaudai formatai : EPS , JPG.

– ? kaina ?skai?iuota med?iaga spaudai(failai) i? DEKOR8 fail? baz?s(arba U?sakovas atsiun?ia savo med?iag? spaudai (rezoliucija failo min 300dpi)).

Neradus pageidaujamo failo spaudai, rekomenduojame pasirinkti i?  puslapio, ir DEKOR8 pad?s Jums ?sigyti. Paslaugos kaina 18 Eur/vnt.

Nuotrak? rodymas pagal kategorijos:

-Antikvariatas
-Verslas/finansai

绳结陷入花缝惩罚 Vis? spaudos dirbini? atspalvis gali skirtis +/- 5-8 %

?sigijimo i?  fail? tvarka:

1.U?sakovas pasirenka is  pageidaujam? foto, iliustracin? arba vektorin? fail?.

绳结陷入花缝惩罚2.U?ra?o failo ID.

3.U?pildo DEKOR8 U?sakymo lap?, kur nurodo stikl? matmenis, kiek?, nuotraukos   ID . (DEKOR8 pad?s Jums ?sigyti. Paslaugos kaina 18 Eur/vnt.)

P.S. Nepamir?kite, kad dalyvaujant parodose arba kitaip reklamuojant savo produktus, DEKOR8 gali pad?ti reklamos spausdinimo klausimais!

Pla?iaformat?s spaudos būdu gal?site savo d?iugias akimirkas, miel? paveiksl? ar ra?t? ?am?inti ilgam, bei pritaikyti Jus supan?ioje aplinkoje, taip interjerui suteikiant modernumo bei i?skirtinumo.
绳结陷入花缝惩罚 Tereikia  foto ar paveikslo ir mes Jūs? id?jas paversime tikrove!

Drobiniai lipdukai:

Jums nusibodo, kad Jūs? keturios sienos vienodos? Nusitryn? m?gstamo stalo pavir?ius? Susibrai?? ne?iojamo kompiuterio vir?us. Siūlome u?sisakyti individualius drobinius lipdukus. Parinksime norim? vaizd? Jūs? individualiam interjerui, arba atspausdinsime Jūs? atsi?st? nuotrauk?.

Lipdukas gali būti tiek ?eimos nuotrauka, gimtosios ar svajoni? vietov?s fragmentas, tiek ir pasirinktas Jums patinkantis vaizdas i? mūs? siūlom? nuotrauk? archyvo. Drobiniais lipdukais taip pat galima atkartoti ?vairi? med?iag?, toki? kaip drob?, medis, oda ar pan., vaizd?.

Minimalios investicijos ir kasdienin? aplinka taps spalvingesn?!

?sid?m?tina

Nuotrauka arba maketas pateikiamas lipdukui turi būti auk?tos rezoliucijos (kuo didesnis sienos plotas panaudojamas lipdukui klijuoti, tuo auk?tesn?s rezoliucijos turi būti foto med?iaga). Nesate tikri? Atsi?skite mums savo nuotrauk? arba maket? elektroniniu pa?tu info@dekor8.lt

D?l smulkesn?s informacijos kreipkit?s telefonu +37068095003 ar elektroniniu pa?tu   info@dekor8.lt  visada pad?sime i?sirinkti Jums labiausiai tinkant? variant?.

Drobini? lipduk? klijavimas:

绳结陷入花缝惩罚Drobinio lipduko klijavimo būdas labai paprastas. Norint juo papuo?ti savo namus nereikia jokio ypatingo pasiruo?imo ar ?ini?. Bet jei nenorite vargti su klijavimo darbais – mūs? kvalifikuoti meistrai atliks lipduk? klijavimo darbus u? Jus.

 Spauda

 Spausdiname nuotraukas, paveikslus ir reklam? ant ?vairi? savybi? ir faktūr? drob?s. Mes parenkame drob?, labiausiai atitinkan?i? spausdinamo vaizdo nuotaik?, suteikian?i? faktūros, galin?i? i?ry?kinti spalvas ir ilgiau tarnauti bei neblukti.

绳结陷入花缝惩罚Drob? yra ?tempiama ant por?mio ir gali būti r?minama. I? daugyb?s variant? mes galime pad?ti parinkti tinkamiausi? metalo, plastiko arba med?io r?m?, su rai?ytais med?io, aukso arba sidabro ra?tais.

Standartinio formato paveikslai papildomai neapdorojant nuotraukos pagaminami per dvi darbo dienas. Kitais atvejais gamyba u?trunka iki penki? darbo dien?. I?skirtiniais atvejais gamyba u?trunka vien? dien? – skubos paslauga

Naudojamas specialus drob?s audinys, spausdinama specialia spausdinimo ?ranga, kuri u?tikrina auk?t? pagrindini? spalv? ir pustoni? spausdinimo kokyb?. Galime pagaminti ?spūdingo dyd?io fotonuotrauk?, grafin? vaizd?, ar paveiksl?.

Spauda ant rolet? suteiks interjerui jaukumo, gyvybingumo, ?aismingumo…

FOTOTAPETAI – kitaip tariant, auk?tos kokyb?s ir tik i?skirtinio meni?kumo fotografijos arba dizainerio sumaketuoto vaizdo u?ne?imas ant foto tapeto popieriaus, foto drob?s ar kito specialaus pavir?iaus.

Neradus pageidaujamo failo DEKOR8 DUOMENU BAZEJE spaudai, rekomenduojame pasirinkti i? www.shutterstock.com puslapio, ir DEKOR8绳结陷入花缝惩罚 pad?s Jums ?sigyti. Paslaugos kaina 50Lt/vnt.

Apie fototapet? popieri? ir spaud?:
Ry?kios spalvos. Itin auk?ta fototapet? spaudos kokyb?: nuo 720 iki 1440 dpi. Greitai d?iūstantis.
Tapet? popierius dengtas PVC.
绳结陷入花缝惩罚 Popierius yra atsparus i?oriniams veiksniams, dr?gnam valymui.

Fototapet? prie?iūra:

Fototapetai yra dengtas PVC, d?l to skystis ar sutepimas ne?sigers labai greitai. Patekus skys?iui ar kitai tepiai masei ant fototapet?, jis turi būti nuvalytas kuo skubiau ?variu skudur?liu ar spec. kempine. Trinti, naudojant j?g?, negalima, nes galima pa?eisti da?? sluoksn? ar net pat? fototapeto pavir?i?. Patartina, kart? ? du m?nesius, nuo fototapeto nuvalyti dulkes: dulki? siurbliu naudojant spec. antgal?, plunksnine dulki? ?luotele ar sausu ?velniu skudur?liu.

Fototapet? klijavimo instrukcija

Apipavidalinamos sienos paruo?imas.绳结陷入花缝惩罚 Prie? klijuodami fototapetus ?sitikinkite, kad sienos pavir?ius sausas, lygus, tvirtas, ?varus, nugruntuotas giluminiu gruntu ir neutralios spalvos (baltos). Taip pat turi būti pa?alinti visi sen? da??, lak? sluoksniai ar prie? tai klijuoti tapetai. Ant sienos gul??iuko pagalba nusbraukite tiesi? linij?, pagal kuri? klijuosite pirm?j? fototapeto juost?. Jei prad?site klijuoti nuo kampo briaunos, ?sitikinkite, kad kampas status (90o).

Vietos paruo?imas. Patartina fototapetus paruo?ti klijavimui toje patalpoje, kurioje yra apipavidalinama siena. Tai suma?ina tikimyb?, kad fototapetas bus pa?eistas ne?ant j? iki dekoruojamos sienos. Vietos (pvz: ant grind?) pasidarykite tiek, kad be vargo gal?tum?te patiesti vien? fototapeto juost? visa plok?tuma. Plok?tuma, kur bus tiesiamas fototapetas klij? tepimui, turi būti sausa ir ?vari.
Fototapet? klijavimas. Klijai – specialiai neaustiniams tapetams. Priemon?s – kailinis volelis (10 – 20 cm ilgio rulon?lis).
绳结陷入花缝惩罚 Sutepkite sien? ir fototapeto juost? spec. klijais (potepiai – i?ilgai fototapeto juostos). Tapetus klijuokite vertikaliomis juostomis (tik i?skirtinais atvejais klijavimas vyksta horizontaliomis juostomis) pradedant nuo pa?ym?tos linijos ar sta?ios kampo briaunos. Fototapetams prispausti prie sienos naudokite mink?t? porolonin? arba ilgo plauko volel?. Klijuojant antr?j? fototapeto juost?, ji turi lygiai liestis briauna (kra?tu) su pirm?ja juosta. Visos sekan?ios juostos klijuojamos tuo pa?iu principu. Jokiu būdu neu?leiskite vienos fototapeto juostos ant kitos. Venkite klij? patekimo ant fototapeto fasadin?s pus?s. Jei visgi pateko, nieko nelaukdami nuvalykite juos dr?gnu ?velniu skudur?liu.

Fototapet? prie?iūra:

Fototapetai yra dengti PVC, d?l to skystis ar sutepimas ne?sigers labai greitai. Patekus skys?iui ar kitai tepiai masei ant fototapet?, jis turi būti nuvalytas kuo skubiau ?variu skudur?liu ar spec. kempine. Trinti, naudojant j?g?, negalima, nes galima pa?eisti da?? sluoksn? ar net pat? fototapeto pavir?i?. Patartina, kart? ? du m?nesius, nuo fototapeto nuvalyti dulkes: dulki? siurbliu naudojant spec. antgal?, plunksnine dulki? ?luotele ar sausu ?velniu skudur?liu.

Standartini? fototapet? klijavimo instrukcijos

Popierini?, dengt? PVC fototapet? klijavimas;

Apipavidalinamos sienos paruo?imas:

绳结陷入花缝惩罚Prie? klijuojant fototapetus ?sitikinkite, kad sienos pavir?ius, sausas lygus, tvirtas, ?varus, nugruntuotas giluminiu gruntu ir neutralios spalvos (baltos). Taip pat turi būti pa?alinti visi sen? da??, lak? sluoksniai ar prie? tai klijuoti tapetai. Ant sienos gul??iuko pagalba nubraukite tiesi? linij?, pagal kuri? klijuosite pirm?j? fototapeto juost?. Jei prad?site klijuoti nuo kampo briaunos, ?sitikinkite, kad kampas status.

Vietos paruo?imas:

Patartina fototapetus paruo?ti klijavimui toje patalpoje, kurioje yra apipavidalinama siena. Tai suma?ina tikimyb?, kad fototapetas bus pa?eistas ne?ant j? iki dekoruojamos sienos. Vietos (pvz: ant grind?) pasidarykite tiek, kad be vargo gal?tum?te patiesti vien? fototapeto juost? visa plok?tuma. Plok?tuma, kur bus tiesiamas fototapetas klij? tepimui, turi būti sausa ir ?vari.

Fototapet? klijavimas:

绳结陷入花缝惩罚Klijai – specialiai sunkiems arba labai sunkiems neaustiniams tapetams. Priemon?s – kailinis arba guminis volelis (10 – 20) cm ilgio rulon?lis. Sutepkie sien? klijais dviej? fototapet? juost? plo?iu. Storai sutepkite pirm?j? fototapeto juost? klijais. Tada perlenkite fototapet? pusiau, kad dvi klijais i?teptos plok?tumos susiglaust?. Tada taip suglaust? fototapet? susukite ? rulon?l? (taip, kad nei?sitept?). Palikiye j? 12min. po to i?vyniokite ir klijuokite ant sienos pagal ?ymas. Kiekvien? fototapeto juosta turi 2-4cm u?laidas. Atminkite, kad fototapeto juost? reikia klijuoti pagal ?ymas nuo paveiksl?lio prad?ios. Fototapetams prispausti prie sienos naudokite mink?t? porolonin?, gumin? arba ilgo plauko volel?. Klijuokite stumdydami volel? nuo fototapeto centro ? kra?tus. Klijuojant antraj? fototapeto juost? pertepkite pirmaj? fototapeto juost? 4cm, tokiu būdu 2cm u?laidos bus per ?io persidengimo centr?. Toliau nudodami ilg? metalin? juostel? bei a?tr? peil? perpjaukite abiej? fototapet? sluoksnius per centr?. Pa?alinkite fototapet? juost? u?laidas ir voleliu kruop??iai prispauskite fototapet? sujungimo siūl?. Visos kitos juostos klijuojamos tuo pa?iu principu. Jokiu būdu neu?dekite vienos fototapeto juostos ant kitos. Venkite klij? patekimo ant fototapeto fasadin?s pus?s. Jei visgi pateko, nieko nelaukdami nuvalykite juos dr?gnu ?veliu skudur?liu.

Tekstilini?, dengt? PVC fototapet? klijavimas;

Sienos paruo?imas:

绳结陷入花缝惩罚Siena turi būti kieta ir sausa. Pilnai nuvalykite prie? tai buvusius tapet? liku?ius, senus at?okusius da?us ir bet kokias da?? ar kreidos ?ymes. Jei tapetai dedami ant visi?kai naujos arba por?tos sienos, pirmiausia paruo?kite sien? inpregnantu ar kitu pavir?iaus paruo??ju, daran?iu sien? nepor?t?.

?rankiai:

Vilnonis klij? u?ne?imo volelis
Liniuot?
A?trus peilis
Svarmuo
Volelis prispaudimui arba tapetinis ?epetys gali taip pat būti naudojami.
Tapetin? spatula
Liniuot?
Mink?ta kempin?l? arba med?iaga.

Klijavimas

Supjaustykite tapetus tinkamomis juostomis, paskai?iuodami ir padarydami 4mm u?laidas. Naudodami svarmen?, pa?ym?kite vertikal? linij?, pagal kuri? bus lygiuojamas pirmos juostos vertikalumas. Per kampus rekomenduojama klijuoti su ma?a 2 cm u?laida.

绳结陷入花缝惩罚I?tepkite sien? kijais. N?ra būtina i?tepti pat? tapet? kijais. Perdenkite prie? tai priklijuot? juost? 4cm, tokiu būdu 2cm u?laidos bus per ?io persidengimo centr?. I?tiesinkite juost?, patikrinkite jos vertikalum? ir pilnai priklijuokite ant sienos naudodami tinkamiausi? ?rank?, lygindami nuo juostos vidurio ? kra?tus. Toliau naudodami ilg? metalin? liniuot? (ar kampain?) bei a?tr? peil?, perpjaukite abu persidengian?ius tapetus per siūl?s centr?. Būkite atsargūs ir stenkities ne?pjauti pa?ios sienos. Gili ?pjova sienoje gali s?lygoti didesnio tarpo tarp sien? formavim?si.

绳结陷入花缝惩罚Atlupus prar??t? siūl?, i?lupkite nur??t? apatin? persidengimo juostel?. Toliau, naudojant tapet? klijavimo braukl? prispauskite atlupt? dal? prie sienos. Galite naudoti volel? ?iek tiek suspausti abiej? juost? siūlei.

绳结陷入花缝惩罚Nor?dami nur??ti, nulyginti tapet? vir?? ir apa?i?, naudokite klijavimo braukl? ir peil?. Stenkit?s, kad peilis ir braukl? jud?t? sinchroni?kai nur??imo metu.

绳结陷入花缝惩罚Prie? klijams i?d?iūnant, būtina nuvalyti klij? liku?ius nuo tapeto, naudojant sudr?kint? kempin?l? arba med?iag?.