Susisiekite dabar: +370 617 700 08
Titulinis / Automobili? stikl? tamsinimas

Automobili? stikl? tamsinimas

AUTOMOBILI? STIKL? TAMSINIMAS
绳结陷入花缝惩罚 Kompanijos UAB ?Dekor8“, pristatomos JAV gamintojo automobili? pl?vel?s, pasi?ymi ypatingomis estetin?mis ir funkcin?mis savyb?mis.

绳结陷入花缝惩罚Suteikiame galimyb? pasirinkti ?vairaus tamsumo pl?veles (95%, 85%, 75% …).

Tamsinimo pl?vel?s vasaros metu suma?ina iki 75 procent? kar??io pralaidum? taip nereikalaujant didesnio kondicionieriaus darbo.

绳结陷入花缝惩罚Tinkamai u?tamsinti automobilio langai pakei?ia i?vaizd?, automobilis ?gauna nauj? prabangesn? vaizd? ir tuo pat kartu gauna papildom? apsaug? auto ?vykyje.

绳结陷入花缝惩罚Kuomet ?vykst? kelyje transporto priemoni? avarija, dū?tantis automobili? langai gali stipriai su?eisti viduje esan?ius ?mones, bet kuomet langai yra u?tamsinti pl?vele visos ?uk?s du?us langui liks savo vietoje ir nesu?eis viduje esan?i? ?moni?.

Privalumai:

● Pl?vel? u?tikrina 99% apsaug? nuo UV.
● Blokuoja nuo 44% iki 65% saul?s energijos (priklausomai nuo pl?vel?s tamsumo).
● Pl?vel? iki 3 kart? suma?ina stiklo skilimo rizik? nuo smūgio, net skilus stiklui apsaugo vairuotoj? nuo ?uki?.
● Suteikia estetin? vaizd?.
● Apsaugo nuo akinimo.
● Apsaugo nuo kar??io.
绳结陷入花缝惩罚 ● Suteikia daugiau privatumo

Pagal LR galiojan?ius ?statymus ?oninius galinius ir galin? stikl? leid?iama tamsinti be apribojim?. Priekinio stiklo laidumas ?viesai turi būti ne ma?iau 75%, o ?onini? priekini?, ne ma?iau 70%.