• Lang? tamsinimas

Kompanijos ?DEKOR8“ pristatytos JAV automobili? pl?vel?s, kurios pasi?ymi ypatingomis estetin?mis ir funkcin?mis savyb?mis.

?ioms pl?vel?ms yra būdingos atitinkamai sodri juoda ir maloniai pilka spalvos. Yra galimyb? pasirinkti ?vairaus tamsumo pl?veles (95%, 85%..)Jos u?tikrina 100% apsaug? nuo ultravioletini? spinduli? ir blokuoja 60% saul?s energijos. Kompanijos ?DEKOR8“ parduodamai pl?velei būdinga tai, kad ji lengvai instaliuojama ir pri?iūrima. ?ios naujos pl?vel?s gamybai yra taikoma speciali technologija ?Pinnacle“. Jeigu Jums reikalinga pl?vel?, kuri netrukdo mobili?j? telefon? funkcionavimui, GPRS ir radijui, pl?vel? ?DS-Carrera“ – yra tai, ko Jums reikia. Automobilini? pl?veli? kokyb? yra u?tikrinama visam automobilio tarnavimo laikotarpiui!!!

  • Apsaugin?s pl?vel?s ir juostas priekiniam stiklui nuo saul?s

绳结陷入花缝惩罚Nebegalite pak?sti kar?io savo automobilyje, jau?iat?s kaip būdami ?iltnamyje, ?iuo atveju?DEKOR8 galim Jums pasiūlyti pl?veles u?tikrinan?ias apsaug? nuo 100% ultravioletini? ir infraraudon?j? spinduli?. Turime plat? pasirinkimas nuo visi?kai skaidri? iki tonuot? pl?veli?, kurios sukurs komforti?kas s?lygas automobilyje Jums ir Jūs? vaikams , kurie yra ypa? jautrūs tiesioginiams saul?s spinduliams.Taip pat ?i pl?vel? apsaugos salon? nuo blukimo ir padeda ma?inos vid? i?likti nepakitus?. Kadangi pagal dabar Lietuvoje galiojan?ius normatyvus pilnas priekinio stiklo tamsinimas neleid?iamas mūs? ?mon? taip pat siūlo apsaugines juostas nuo saul?s.

  • Apsaugin?s nuo sudu?imo

绳结陷入花缝惩罚Mes gyvename pasaulyje, kuris dar nepasi?ymi tobulumu. Gamtos ir ?mogaus rank? griaunan?ios j?gos veikia mūs? aplink?. Jau vir? 10 met? kompanija ?DEKOR8“ pristato produkcij?, apsaugan?i? ?mones ir nuosavyb? nuo ?vairi? kriminalini? bei gamtos gr?smi?. ?i apsaugin? pl?vel? padidina stiklo atsparum? smūginei j?gai ir neleid?ia ,sudu?us ? ?ukias, stiklui pasklisti po automobilio salon? , kur jos gali būti itin pavojingos.