Susisiekite dabar: +370 617 700 08

Garantija

Suteikiame garantijas, gaminiams ir paslaugoms

Patirtis

Daugiau kaip 15 met? patirtis

Kaina

Visada konkurencingos kainos
0060639
Prekiaujame pl?vel?mis stiklui, atliekame j? klijavim?
s-l1600-e1540453808874
Atliekame automobili? stikl? tamsinim?
virtuvinis-stiklas-013-0-e1540454646298
Gaminame, matuojame, montuojame stiklus virtuv?je
stiklu-dekoravimas-e1540454074425
Dekoruojame veidrod?ius norimais ornamentais
dekoravimas-spintu-stiklai-e1540454440832
Dekoruojame stiklus spintoms, langams, durims ir kt.
pertvaru-dekoravimas
Dekoruojame stiklines pertvaras pl?vel?mis
klasikiniai-sviestuvai
Prekiaujame i?skirtiniais klasikiniais ?viestuvais
placiaformate-spauda
Mūs? ?mon? teikia pla?iaformat?s spaudos paslaugas.
stiklo-mozaika-naujas
Gaminame i?skirtin? stiklo mozaik? su vaizdais

APIE MUS

CGS122922

UAB “DEKOR8” pagrindinis tikslas – kokybi?k? preki? ir paslaug? teikimas maksimaliai i?pildant klient? lūkes?ius. Tod?l siekiant ?gyvendinti ?? tiksl?, didelis d?mesys yra skiriamas s??iningam klient? aptarnavimui, vadovaujantis kainos ir kokyb?s santykio principu. ?mon?je dirba kvalifikuoti specialistai, kurie laikosi pagrindinio darbo taisykl?s – profesionalus klient? aptarnavimas ir kokybi?kas paslaug? atlikimas.

?mon? u?siima stikl? ir veidrod?i? dekoravimu ir architektūrini?, dekoratyvini? bei apsaugini? pl?veli? instaliavimu ir pardavimu. Taip pat specializuojam?s reklamos gamyboje. Teikiame ?vairias spaudos, maketavimo, reklamos ir dizaino kūrimo paslaugas. Atliekame stiklini? pertvar? dekoravimo, informacini? lenteli? gamybos, ir saul?s kontrol?s pl?veli? instaliavimo paslaugas tiek priva?iam būstui tiek ?mon?ms.

Dar viena i? mūs? veiklos sri?i? yra automobilini? stikl? tamsinimas ir k?bul? aptraukimas pl?vele. Mūs? naudojamos amerikieti?kos pl?vel?s u?tikrins ilgaam?i?kum? ir suteiks Jūs? automobiliui ne tik i?skirtin? i?vaizd?, bet ir garantij?. Papildomai kei?iame priekinius stiklus ir taisome ?trūkimus.

Galime pasiūlyti didel? galerij? spalv?, vaizd? ir ornament?, kuriuos galime perkelti ant rolet? ar tapet?. Taip pat gaminame paveiksl? reprodukcij?. Teikiame plat? pasirinkim? kri?tolini? ?viestuv?. ?viestuvai suteiks prabangos ir savitumo Jūs? interjerui.

Kvie?iame aplankyti mūs? galerij? ir susipa?inti su mūs? darbais!

CGS122922

NAUJAUSI DARBAI

h
h
h
h
h
Titulinis
x
Paie?ka pagal kod?: